Navigacija


biofokalne naočare

Bifokalne naočare

Savršeno rešenje za ljude koji ne koriste srednju distancu.
Ovaj proizvod je prepoznatljiv jer u jednom staklu imamo dve dioptrije jasno vizualno podeljene, u vidu segmenta u donjem delu gde se nalazi dioptrija za blizinu, koji može biti ravan ili zakrivljen u obliku polumeseca.
Olakšati sebi život znači i to da ne nosite dvoje naočara, već samo jedne u kojima imate stakla kako za daljinu tako i za čitanje. 

 Za samo par trenutaka naše kolege će vam prezentovati mogućnosti takvih naočara a kasnije uraditi jednostavnu obuku o korišćenju bifokalnih naočara.

Posebna varijanta su bifokalna stakla koja su fotoosetljiva.

Poseteite naše radnjeLokacije