Navigacija


Hvala Vam na ukazanom poverenju i odluci da nas svrstate u listu prijatelja kojima verujete. Vašom odlukom da obeležite polje koje označava da ste saglasni i da ste upoznati sa našim uslovima o korišćenju Show Room optike internet prodavnice ( u daljem tekstu kao Prodavac ) što znači da prihvate naše uslove kao i da ste u obavezi da ih poštujete. Mi ćemo se truditi da Vam omogućimo lako i udobno korišćenje naše internet prodavnice uz sve mere predostrožnosti na obostranu korist.Identifikacija preduzeća


Show Room optike se nalazi u okviru preduzeća Optil D.O.O. sa sedištem u ulici. Vojvode Stepe 236, 11000 Voždovac-Beograd, Pib: 111710618, MB: 21562444

Definicije i pojmovi:

Posetilac - lice koje koristi internet stranice https://www.showroomoptike.rs/ bez obzira da li je kupio proizvode putem iste.

Registrovani korisnik – registrovani Posetilac internet stranica https://www.showroomoptike.rs/  obzira na to da li obavlja kupovinu ili ne.

Kupac – kupac proizvoda ili usluga, tj. lice koje koristi usluge ili koje kupi barem jedan proizvod putem internet prodavnice https://www.showroomoptike.rs/ .

Informacije o internet prodavnici

Na internet prodavnici nastojimo da osiguramo tačnost informacija, uključujući opise naših proizvoda, kao i ažurnost prilikom promena cena proizvoda. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Nastale greške ćemo nastojati da uklonimo u najkraćem mogućem roku. Ako bi nastale poteškoće uticale na status Narudžbine, svakako ćemo Kupca o tome obavestiti bez odlaganja.

 

Pravo intelektualne svojine

U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnoj svojini, sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama: https://www.showroomoptike.rs/ u potpunosti je i isključivo vlasništvo Optil d.o.o.

Ime, termin, logotip, odgovarajući grafički prikazi takođe su zaštitni znaci preduzeća Optil d.o.o. i podležu odredbama propisa koji regulišu i štite intelektualnu svojinu. Svaki Posetilac internet stranice izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Preduzeće Optil d.o.o., niti bilo ko od zaposlenih u ovom preduzeću ne garantuje da korišćenje ovih internet stranica neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za posledice koje mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica, za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih putem ovih internet stranica. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu neposrednu (stvarnu štetu), ili posrednu štetu (izmaklu dobit), eventualne ozlede izazvane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Posetioca, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom preduzeća Optil d.o.o., odnosno njenih zaposlenih. Posetilac izričito potvrđuje da kompanija Optil d.o.o. nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od štete koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Posetilac.


Informacije o proizvodima

Pri kupovini proizvoda preko internet prodavnice https://www.showroomoptike.rs/ treba obratiti pažnju na sledeće stavke:

 • Boja proizvoda na fotografiji na internet stranicama može se razlikovati od boje u stvarnosti usled  različitih uređaja na kojima se vrši korišćenje Internet prodavnice. Fotografije, prikazi i slike isključivo su informativne.

 • U sadržaju opisa proizvoda se nalaze cena, šifra proizvoda i osnovne informacije o proizvodu. 

 • Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, ali postoji mogućnost da kompanija Optil d.o.o. ne može isporučiti narudžbinu. U tom slučaju zaposleni u Optil d.o.o. će vas blagovremeno obavestiti.

 • Nisu svi proizvodi i akcije istovremeno dostupni u internet prodavnici i našim maloprodajnim objektima. Uglavnom su cene izražene u internet prodavnici iste kao i u našim maloprodajnim objektima. Ponekad može biti razlike između cene u internet prodavnici i u maloprodajnim objektima.

 • Trudićemo se  da u najvećoj mogućoj meri osiguramo ažurnost informacija u okviru internet prodavnice, posebno cene ponuđenih proizvoda.

 • Kompanija Optil d.o.o. ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, slika i greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.

 • Ukoliko je reč o grešci koja bitno utiče na Kupčevu odluku o narudžbini, Kupac zadržava pravo da otkaže ili izmeni Narudžbinu, a otkazivanje ili izmena moraju se isporučiti na adresu Show Room optike se nalazi u okviru preduzeća Optil D.O.O. sa sedištem u ulici. Vojvode Stepe 236, 11000 Voždovac-Beograd našeg maloprodajnog objekta  odmah po pregledu Narudžbine i bez odlaganja.

 • Za poručivanje naočara sa odabranim staklima korisnik je odgovoran za sav unos podataka i preduzeće Optil d.o.o. nije odgovoran ako dođe do bilo kakve greške.

 • Za poručivanje kontaktnih sočiva, korisnik je odgovoran za sav unos podataka i preduzeće Optil d.o.o. nije odgovoran ako dođe do bilo kakve greške.

 

Registracija

Za kupovinu preko naše Internet prodavnice potrebno je imati najmanje 18 godina.Kupac snosi odgovornost za tačnost I potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

 

 

Narudžbina – uopšteno

Proizvodi Show Room optike se mogu naručiti putem interneta, u skladu sa ovim Uslovima i odredbama. Sve ostale usluge koje imamo u našoj ponudi su ostvarivi isključivo direktno u našim maloprodajnim objektima.

Ako naručeni proizvodi nisu dostupni u skladištu, zaposleni Show Room optike će pozvaće Kupca u roku od 3 radna dana po slanju potvrde o prijemu Narudžbine.

Show Room optika će nastojati da isporuči sve proizvode koje je Kupac naručio, ali zadržava pravo da odbije narudžbinu u slučajevima više sile ili kada je izvršenje ugovorne obaveze znatno otežano. Ako Show Room optike odbije narudžbinu, Kupac će o tome biti obavešten u roku od 3 radna dana po slanju potvrde o primanju narudžbine.

 

Narudžbina putem internet prodavnice https://www.showroomoptike.rs/ 

Proizvodi se naručuju elektronskim putem, preko internet prodavnice https://www.showroomoptike.rs/ . Proizvodi se smatraju naručenim onog trenutka kada Kupac završi ceo postupak naručivanja. Tada će Kupac e-mejlom primiti potvrdu o prijemu narudžbine. Po izradi i potvrdi prijema Narudžbine, na dostavljenu imejl adresu Kupac će dobiti potvrdu da je https://www.showroomoptike.rs/  primila narudžbinu.

 

Potvrđivanjem narudžbine smatraće se da se Kupac slaže sa sledećim:

 • Prihvatam odgovornost za tačnost podataka i adrese isporuke.

 • Prihvatam da obezbedim izabranu prostoriju na adresi isporuke u koju će biti isporučeni naručeni proizvodi. Ako je izabrana prostorija nije pogodna za isporuku naručenih proizvoda, isporučioci/kuriri će to saopštiti Kupcu na licu mesta. Ako Kupac insistira da se naručeni proizvodi, uprkos upozorenju kurira ostave u neodgovarajućoj prostoriji, preduzeća Optil d.o.o. , kao i dostavna/kurirska služba, u potpunosti se odriče odgovornosti od mogućih oštećenja nastalih usled neprimerenog skladištenja proizvoda, što će zabeležiti u dostavnici.

 • Prihvatam da predam dostavnoj/kurirskoj službi sve proizvode za koje želim da ostvarim povraćaj novčanih sredstava i koje sam naveo/la kao višak, oštećene, neželjene ili pogrešne.

 • Proizvode ću nastojati da vratim u originalnom pakovanju, neotvorene i nekorišćene. U slučaju odstupanja od originalnog pakovanja proizvoda, prihvatam Optil d.o.o. pravila zamene i vraćanja proizvoda za otvorene proizvode.

 • Obrazac za vraćanje proizvoda mora potpisati Kupac, koji vraća proizvode, i isporučilac/kurir, koji će proizvode proveriti i preuzeti te vratiti na adresu Optil d.o.o.

 • Ako nisam u mogućnosti da lično prisustvujem isporuci, imenovaću drugu punoletnu osobu koja će to učiniti u moje ime i koja će se potpisati na obrazac vraćanja robe koji se predaje dostavljaču


Cene na Internet prodavnici https://www.showroomoptike.rs/ 

Sve cene istaknute u internet prodavnici https://www.showroomoptike.rs/  izražene su u domaćoj valuti dinarima (RSD), i uključuju PDV.

Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja i objavljenim na internet prodavnici https://www.showroomoptike.rs/ . Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. Optil d.o.o. će nastojati da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške ili odstupanja. U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade Narudžbine, ili cena na internet stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda, Optil d.o.o. omogućiće Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu promenjenu cenu.

U slučaju da poručena ( kupljena roba ) nije u okviru iznosa za koju je predviđena besplatna dostava troškovi isporuke biće obračunati na osnovu načina isporuke, dimenzija, težine paketa i adrese isporuke.

 

Plaćanje

Plaćanje robe naručenih putem internet prodavnice  https://www.showroomoptike.rs/ se vrši: 

 

 • Plaćamje elektronskim putem / platnom karticom: 

Plaćanje robe se vrši debitnom ili kreditnom karticom putem inetrneta, koracima koji su određeni u okviru internet prodavnice. Sigurnost podataka o platnoj kartici i vlasniku iste garantuje procesor platnih kartica „All Secure“ u saradnji sa Aik Bankom. U nijednom momentu podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Nakon uspešnog procesa autorizacije, sredstva na platnoj kartici Kupca se rezervišu u iznosu porudžbine koju je Kupac kreirao. Ukoliko Prodavac u celosti potvrdi porudžbinu, rezervisana sredstva će biti realizovana i kupcu će biti prosleđen e-mail sa informacijom o transakciji. Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti da realizuje porudžbinu  u celosti Kupca, o tome će Kupca obavestiti putem e-maila ili telefonski. U slučaju da Kupac potvrdi svoju porudžbinu i pristane na određenu korekciju Prodavac će nastaviti sa realizacijom porudžbine. Ukoliko Kupac želi da otkaže svoju porudžbinu zbog nemogućnosti da se napravi korekcija porudžbine, Prodavac neće potvrditi porudžbinu i rezervisana sredstva Kupca će biti vraćena u narednih 24 časa u zavisnosti od banke čiju karticu Kupac koristi.

Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje po porudžbini u roku od 24 časa od trenutka njenog kreiranja, porudžbina će biti stornirana i  izbrisana iz rezervacije. Nakon isteka roka o realizaciji od 24 časa plaćanje nije moguće. Svakako kupac može kreirati novu porudžbinu i obaviti kupovinu u skladu sa uslovima Internet prodavnice https://www.showroomoptike.rs/ .

 

 • Plaćanje pouzećem: 

Kupac koji je obeležio polje za isporuku pouzećem pošiljku plaća direktno isporučiocu / kuriru koji vrši dostavu na osnovu ugovora o dostavi na ime preduzeća Optil d.o.o. Kupac je dužan da pregleda ispravnost pošiljke i u slučaju da nema zamerke na isporuku platiće celokupan iznos isporučiocu / kuriru za koji će dobiti fiskalni račun sa propratnom dokumentacijom o poručenom proizvodu.

Ukoliko pošiljka zahteva dodatno plaćanje dostave Kupac će biti informisan putem potvrde porudžbine koja se šalje na e-mail Kupca. Uslugu dostave u tom slučaju Kupac plaća isporučiocu/kuriru koji je dužan da izda potvrdu o plaćanju dostave Kupcu.

 

 • Plačanje uplatnicom:

Kupac koji je obeležio polje za isporuku plaćanje uplatnicom, uplatu realizuje na osnovu podataka koje dobija na email ( obavezno je upisati poziv na broj a to je broj naloga koji kupac dobija na e-mail kao instrukciju plaćanja ) nakon generisanja i potvrde Prodavca. Nakon dobijanja instrukcija za plaćanje na e-mail  od strane Prodavca, Kupac može izvršiti plaćanje na bilo kom mestu predviđenom za uplate koje određuje NBS. Kupovina se smatra realizovanom onog trenutka kada se uplaćeni iznos nađe na dnevnom izvodu banke Prodavca. Proverom izvoda i utvrđivanjem da je uplata kompletna u odnosu na date instrukcije od strane Prodavca, zatim prelazimo na fazu realizacije i isporuke pošiljke. Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje po porudžbini u roku od 24 časa od trenutka njenog kreiranja, porudžbina će biti stornirana i  izbrisana iz rezervacije. Nakon isteka roka o realizaciji od 24 časa plaćanje nije moguće. Svakako kupac može kreirati novu porudžbinu i obaviti kupovinu u skladu sa uslovima Internet prodavnice https://www.showroomoptike.rs/ . ( Nastaviti kupovinu ?)

 

Povraćaj sredstava ( novca )

U slučaju vraćanja robe i povraćaja novčanih sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, i bez obzira na razlog vraćanja robe, Optil d.o.o. je u obavezi da povraćaj sredstava izvrši isključivo preko VISA, MAESTRO, EC/MC metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 

 

Reklamacije i korisnički servis

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama o Pravilniku o postupku  i načinu rešavanja reklamacija kupca na robu. Zahtev za reklamaciju na robu kupljene na stranici internet prodavnice https://www.showroomoptike.rs/ može prijaviti Optil d.o.o. upućivanjem na e-mail adresu optildoo@gmail.com najkasnije u roku od 5 dana od prijema porudžbine. Obavezan deo sadržaja zahtev za reklamacije jeste broj transakcije i broj fiskalnog računa po kome je transakcija realizovana, kao i originalna ambalaža. Prodavac će na upućen zahtev od strane Kupca odgovoriti saglasno u zakonski definisanom roku, prosleđivanjem reklamacionog lista na e-mail koji je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana odluka Prodavca o daljem postupanju po pitanju upućene reklamacije.  Dodatno za sva pitanja korisnici se mogu obratiti na kontakt telefon +381 11 32 36 022, odnosno na e-mail adresu optildoo@gmail.com

 

 

 

Kolačići

Optil d.o.o. koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vasem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Zbog čega koristimo kolačiće ( Cookies ) ?

Pomoću kolačića (i drugih tehnologija), možemo dosta da unapredimo korisničko iskustvo, prikupljajući podatke o pretraživanju našeg veb-sajta. U nastavku možeš detaljno da se informišeš o vrstama kolačića koje koristimo i u koje svrhe:

Neophodni kolačići su neophodni za nesmetano funkcionisanje našeg veb-sajta i ne mogu se isključiti u našim sistemima. Neophodni kolačići omogućavaju ti da pretražuješ naš veb-sajt, dodaješ proizvode u korpu, biraš jezik, da prilagodiš prikazivanje stranica uređaja sa kojim pristupaš našem veb-sajtu, da verifikuješ svoje podatke prilikom kupovine na našem veb-sajtu i omogućavaju nam da procesuiramo naplatu tvoje porudžbine. Svoj pretraživač možeš podesiti tako da blokira ili te obavesti o korišćenju ovih kolačića, ali imaj u vidu da postoji mogućnost da neki delovi našeg veb-sajta u tom slučaju neće funkcionisati. Ovi kolačići ne čuvaju nikakve identifikacione podatke o ličnosti.

Kolačići performansi nam omogućavaju da pratimo posete našem veb-sajtu, kako bismo merili i unapredili performanse veb-sajta. Oni nam pomažu da znamo koje stranice su najviše i najmanje posećene i da pratimo kako se posetioci kreću na našem veb-sajtu. Ako ne želiš da daš dozvolu za ove kolačiće, nećemo znati kada posećuješ naš sajt i nećemo moći da pratimo njegovo funkcionisanje.

Funkcionalni kolačići omogućavaju viši nivo personalizacije i veću funkcionalnost veb-sajta. Ove kolačiće možemo postaviti mi ili treća strana čije smo usluge dodali na svoje stranice. Ako ne dozvoliš ove kolačiće, neke usluge ili čak nijedna od njih neće ispravno funkcionisati.

Sigurnosni kolačići pomažu nam da otkrijemo prevaru ili druge pokušaje ilegalnog pristupa tvojim podacima i uslugama koje koristiš.

Marketing kolačići mogu biti postavljeni na naš veb-sajt od strane partnerskih sajtova za oglašavanje, koji ih koriste da kreiraju profil tvojih interesovanja u cilju prikazivanja relevantnih reklama na drugim veb-sajtovima. Oni ne pohranjuju direktno lične podatke, ali rade tako što jedinstveno identifikuju tvoj pretraživač i uređaj. Ako ne dozvoliš ove kolačiće, nećeš iskusiti naše ciljane reklame na drugim veb-lokacijama.

Facebook – Ovo su kolačići za targetiranje koji nam omogućavaju da ti na društvenoj mreži Facebook prikažemo reklamni sadržaj relevantan za tebe na osnovu tvog pretraživanja našeg veb-sajta i pokazanih interesovanja. Ove informacije nikada nisu vezane za tvoj profil na ovoj društvenoj mreži i uvek su anonimne. 

Google – Ovo su kolačići za targetiranje koji nam omogućavaju da pratimo efikasnost naših reklama. Google DoubleClick plasira naše reklame na drugim veb-sajtovima na osnovu tvog pretraživanja našeg veb-sajta i pokazanih interesovanja. 

 

Šta treba da učinim ukoliko više ne želim da www.showroomoptike.rs/ čuva moje kolačiće?

Uvek možeš da promeniš opcije korišćenja kolačića u okviru podešavanja svog pretraživača ili uređaja. Imaj na umu da su tzv. neophodni kolačići važni za neometano korišćenje našeg veb-sajta i usluga.

 

 

Transport i isporuka proizvoda


Za partnera u poslovima dostave izabrali smo nacionalnu kompaniju Post Express iz Beograda kao  jednu od najpouzdanijih kurirskih službi na prostorima Srbije.

Naša internet prodavnica koja je u vlasništvu „Optil“ d.o.o. iz Beograda, ima zaključen Ugovor sa PTT SRBIJA za teritoriju Srbije. 

Usluga kurirske službe se aktivira nakon evidentiranja uplate, ukoliko je odabran način uplate putem elektronske uplate karticom ( preko Internet prodavnice ) ili uplatnice. 

Za kupovinu u Show Room optike internet prodavnici moguće je koristiti debitne ili kreditne kartice.  (LINK način plaćanja)

Kupovina proizvoda sa opcijom plaćanje pouzećem je moguća samo za proizvode pored kojih to jasno naznačeno. (LINK način plaćanja) Takva opcija plaćanja je 

Sve porudžbine za koje su uplate evidentirane do 16.00 časova biće isporučene sutradan ili za dva dana ako je potrebna dodatna obrada proizvoda koji je poručen.

U slučaju da je proizvod poručen tokom vikenda ( Subota i Nedelja ) ili neradnim danom               ( zakonom označenim državnim ili verskim praznikom ) isporuka se vrši prvog radnog dana   nakon evidencije uplate istog.

Troškove isporuke za iznose kupljene robe manje od 5.000,00 dinara snosi kupac, po zvaničnom cenovniku Post Express iz Beograda, a za iznose veće od 5.000,00 dinara troškovi isporuke padaju na teret prodavca.

Precizne cene usluga Post Express iz Beograda ( klikom OVDE ) proverite  http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp

Kolačiće upotrebljavamo kako bi ova web stranica radila pravilno i kako bismo bili u stanju da vršimo dalja unapređenja stranice sa svrhom poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, omogućili značaj društvenih medija i analizirali promet. Nastavkom korišćenja naših stranica prihvatate upotrebu kolačića. Politka kolačića | Politika privatnosti
 • Obavezni
 • Trajni
 • Statistika
 • Marketing